UTDELNING GRÄSROTEN

För 2017 fick Vadstena Budoklubb 1494 kr från Svenska Spels utbetalning till Ungdomsidrotten. Tack för Ert stöd!