UTDELNING GRÄSROTEN

För 2016 fick Vadstena Budoklubb 1425 kr från Svenska Spels utbetalning till Ungdomsidrotten. Tack för Ert stöd!